Seznam dokumentů a formulářů

Vysvětlivky - co a jak stáhnout
Jednotlivé ikony  určují typ  souboru
PDF  -  PDF   
RTF  -  RTF
MS Office  -  Word(doc)  -  Word  Word(docx)  -  Word   Excel(xls) -  Excel   Excel(xlsx) -  Excel Excel(xlsm) -  Excel 2016 makra povolena
OpenOffice/LibreOffice/ApacheOpenOffice  -   Writer - OpenOffice - Writer  Calc  -  OpenOffice - Calc

WebAdmin používá kromě MS Office "obvykle" poslední verzi LibreOffice, nyní to je 5.4.1 (od 1.9.2017) / 5.3.6 (Still)  a
ApacheOpenOffice, nyní to jsou verze 4.1.2. / 4.1.3

Pokud se Vám při klepnutí na ikonu místo stahování soubor otevírá (nastavení v browseru), pak klikněte PRAVÝM tlačítkem na ikonu
a z nabídky vyberte možnost Uložit odkaz jako ...

31.Regionální soutěžní výstava krajů Plzeň a KarlovyVary  27.-28.10.2017

Plakát  –  PDF    Výstavní podmínky  

výstava Kostelní Bříza 21.10.2017

Výstavní propozice - PDF   přihláška  –  PDF  - PDF

Ptačí chřipka

Žádost o poskytnutí náhrady -  PDF WinWord WinWord
Sčítací list pro drobnochovy -  PDF WinWord WinWord
Info o výskytu v ČR k 22.3.2017 -  PDF  Mapka cesty do Poseče - PDF
  Výskyt v Evropě k 16.3.2017 - Vysocepatogenní - mapka- PDF  - tabulka - PDF
Mapka pásem v ČR-Chotčiny k 14.1.2017 -  PDF
Mapky výskytu v ČR k 7.1.2017 -Brod nad Dyjí - PDF  , Lázně Toušeň - PDF  - PDF
Mapka výskytu v ČR k 5.1.2017 -  PDF , Info o výskytu v ČR k 5.1.2017 -  PDF
  Celoroční přehledy výskytu v Evropě (tabulky) Nízcepatogenní -  PDF
Vysocepatogenní CHOVY 2016 -
PDF   Vysocepatogenní u volně žijících ptáků 2016- PDF
Mapky výskytu v Evropě k 4.1.2017 , Nízcepatogenní -  PDF Vysocepatogenní - PDF
Informace pro veřejnost  –  PDF    Informace pro drobnochovatele PDF
Státní vet.správa - sledování stavu(Surveillance)  -  PDF

Slovníky německo-české - sestavil František Kuchařík podle ing.Jaroslava Fingerlanda

Králíkářský slovník  –   PDF   Word  OpenOffice - Writer

Vady králíků při posuzování  – PDF  Word  OpenOffice - Writer

Dokumenty

Tisková zpráva č.122  –  PDF
Tisková zpráva č.123  –  PDF
Tisková zpráva č.124  –  PDF
Tisková zpráva č.125  –  PDF
Tisková zpráva č.126  –  PDF
Tisková zpráva č.127  –  PDF
Tisková zpráva č.128  –  PDF
Tisková zpráva č.129  –  PDF
Tisková zpráva č.130  –  PDF
Tisková zpráva č.131  –  PDF

Řád ochrany zvířat pro králičí HOP  –  PDF
Výstavní řád (pravidla k 22.12.2016, platí i pro leden 2017)  -  PDF
Řád pro posuzovatele vč. dodatku (2014)  -  PDF
Doporučené ceny králíků (stav k 27.9.2017)  -  PDF

Katalogy a seznamy vystavujících z různých výstav

Katalog CV Lysá 2016  -  PDF
Katalog CV Lysá 2015  -  PDF
Mistrovství ČR celkové pořadí 2015  -  PDF
Mistrovství ČR okresy 2015  -  PDF
Mistrovství ČR drůbež 2015  -  PDF
Mistrovství ČR holubi 2015  -  PDF
Mistrovství ČR králíci 2015  -  PDF
Katalog CV Lysá 11.2014  -  PDF
Mistrovství ČR celkové pořadí 2014  -  PDF
Mistři ČR 2014  -  PDF
Šampioni ČR 2014  -  PDF
Mistrovství ČR drůbež 2014  -  PDF
Mistrovství ČR holubi 2014  -  PDF
Mistrovství ČR králíci 2014  -  PDF
Mistři a šampioni ČR 2013  -  PDF
Počty zvířat na CV Lysá 2013  -  PDF
Češi na evropské výstavě LIPSKO 2012 drůbež  –  PDF  Excel  OpenOffice - Calc
Katalog CV Lysá 11.2012  -  PDF
Seznam vystavovatelů HODONÍN 2012 - PDF
Nejlepší chovatelé králíků 2012  -  PDF
Mistři ČR 2011  -  PDF
Šampioni ČR 2011  -  PDF
Katalog Chovatel 2011  -  PDF


KONEC nabídky - aktualizováno  28.9.2017
(c) 2012-2017 ing.Frnka Richard